MUHAMMED SIDDIK EL-MİNŞAVÎ

Yorum

Şeyh Muhammed Sıddık Minşevi ( 1 Ocak 1920 - 20 Haziran 1960 ) Mısırlı Kari' Meşhur Şeyh Sıddık Minşevinin oğludur. Kadeşi Şeyh Mahmut Minşivi de meşhur kari' lerdendir.

Kayıt Sonu...
Kayıt Sonu...